Co to jest pieczątka firmowa?

Kiedy firma musi zatwierdzić dokument, często umieszcza na nim oficjalną pieczęć firmową lub stempel. Nazywa się to pieczątką firmową i jest zazwyczaj uznawane za prawnie wiążące.

Różne rodzaje firm będą miały różne rodzaje pieczątek firmowych dostępnych dla nich, ale wszystkie służą temu samemu celowi – uwierzytelnieniu dokumentów lub innych przedmiotów jako związanych z tym podmiotem gospodarczym. Możesz również użyć prywatnego odcisku, aby dodać osobiste akcenty na dokumentach lub innych przedmiotach, które posiadasz. Jeśli czytasz to i myślisz o wszystkich sposobach, w jakie umieszczenie własnego odcisku na rzeczach może być korzystne, to masz rację! Spójrzmy na niektóre z najczęstszych zastosowań pieczątek firmowych.

Potwierdzanie podpisu na dokumentach

Kiedy dokumenty są podpisywane, zawsze znajdzie się kilka osób, które złożą swój podpis nie będąc do końca pewnymi tego, co podpisują. Druga strona może wtedy próbować twierdzić, że podpis jest nieważny. Istnieją sposoby na zwalczanie tego zjawiska, takie jak stosowanie systemu inicjałów lub skłonienie drugiej strony do podpisania dokumentu, a następnie ponowne umieszczenie na nim swoich inicjałów. Jednak znacznie prostszym sposobem jest użycie pieczęci firmowej lub stempla.

pieczątki

Dokumenty a pieczątka firmowa

Jeśli wysyłasz rachunki, faktury lub inne płatności do klientów, możesz umieścić na nich pieczęć swojej firmy, aby pokazać, że są one należne. Obecnie jest to bardzo częsta praktyka, że dokumenty posiadają odpowiednią pieczęć.

Comments are closed.